Homepage for Ngāi Tahu Authentic Greenstone - Ngāi Tahu Pounamu: authentic, genuine, unique

Ngāi Tahu are an indigenous Māori people of New Zealand’s South Island

Ngāi Tahu are the kaitiaki (guardians) of New Zealand greenstone or jade, which is found in Te Waipounamu (South Island of New Zealand). Ngāi Tahu people refer to New Zealand greenstone as pounamu. In 1997 the New Zealand government returned to the Ngāi Tahu elected tribal council – Te Rūnanga o Ngāi Tahu, ownership of all naturally occurring pounamu within their tribal area.
Read more...

Barn Bay Big Bay Totoweka-Inaka-Hauhuka Cascade River Pounamu from South Westland - Tai Poutini ki te Toka Gorge River Totoweka-Inaka-Hauhuka Hackett River Hauhuka Hohonu Pounamu from South Westland - Tai Poutini ki te Toka Hokitika Raukaraka Jackson River unidentified pounamu Kapitea Pounamu from South Westland - Tai Poutini ki te Toka Pakihi Kotuku Whakaoho Inaka-Kokopu Pakiroa Inaka-Kokopu Pyke River Pounamu from South Westland - Tai Poutini ki te Toka Spoon River Raukaraka Taketake Kotuku Whakaoho Inaka-Kokopu Taramakau1 Pounamu from South Westland - Tai Poutini ki te Toka Taramakau2 unidentified pounamu Toaroha Kokatahi Waimea Pounamu from South Westland - Tai Poutini ki te Toka Wainihinihi

Trace my Pounamu

 
Authentic Logo

Why buy Ngāi Tahu Authenticated Pounamu?

By buying stone carrying a Ngāi Tahu Authenticated Pounamu certificate you can be sure that you are buying genuine New Zealand pounamu ... continued >>


Please wait, this may take a while